workshops&specialföreläsningar

Efter era önskemål 

Special-

föreläsningar

På teman som tankeförändring, målprogrammering, service, kommunikation, attityder, relationer, drömmar & visioner och naturligtvis Attraktionslagen skräddarsyr jag och mina partners i Serviceacademy föreläsningar, hel- och halvdagar, eller tid efter era önskemål och behov. Kontakta Lili Öst production och berätta ert behov.


En unik kombo!

Ibland behöver man inte bara en föreläsare, utan även en programledare, kanske en sjungande programledare med ett budskap mellan akterna, eller middagsunderhållning. Med över trettio år på scen i baggaget som artist och konferencier, med just fokus på middagsunderhållning skapas möjligheter för en unik kombo som inte många, - om ens någon på Sveriges föreläsningsscen kan konkurrera med. The sky is the limit.UA-107393897-1

 

Exklusiv föreläsning/

workshop

Egenföretagare/nätverk/studiecirklar kan bjuda in till en exklusiv föreläsning för slutna sällskap. Dessa exklusiva föreläsningar gör jag för maxantal 30 personer  - minimiantal 10 personer. Vill man gå djupare och jobba med den nya kunskapen för att lättare och fortare kunna omsätta de nya kunskaperna i sitt liv, kan man med fördel addera till en workshop i samband med föreläsningen. Utanför Stockholm tillkommer resa och om så behövs – logi. Kontakta Lili Öst production för mer information 

workshop och föreläsning

För att direkt börja implementera de nya insikterna, tillsammans reflektera över hur och varför det hittills fungerat som det gjort sett ur det nya perspektiv ni får till er genom den initiala föreläsningen, är en efterföljande workshop att rekommendera. Med de fördjupade insikter som vuxit fram genom SÅ KLART- metodens olika verktyg, kan ni direkt använda detta nya sätt att tänka och förhålla sig till de resultat ni vill skapa i företaget eller arbetsgruppen. Vi leder fördjupande diskussioner, grupparbeten och individuella tanke- och skrivövningar i syfte att få insikter om hur ni kommit dit ni är just nu. Fångar upp funderingar och jobbar med enkla men kraftfulla frågor för att förstå både aktuella, historiska och framtida begränsningar såväl som möjligheter. Vi jobbar bland annat med:

  • Tankefokus och resultat - kan vi må bättre och hålla oss friskare genom att bli medvetna tankedetektiver?
  • Tanke - känsla - handling, hur kan vi göra det som är bra - bättre, och förändra det vi inte vill ha kvar?
  • Hur får vi energierna att jobba för oss?
  • Lagen om Attraktion - hur fungerar och verkar den i alla delar av vårt liv i stort som smått?
  • Attityder och förväntningar - hur de styr våra liv och resultat både i vår kommunikation, våra situationer och relationer?
  • Hur kan vi bli vinnare i våra egna liv och hur blir det en vinst för företaget?
  • Hur viktigt är det egna ansvaret gällande vem vi väljer att vara?
Vid ett tillfälle eller under flera dagar. 

Ert behov styr upplägget. Kontakta Lili Öst production och berätta vad det är ni vill uppnå.