Serviceprogrammet

Vägen till gladare anställda, lönsammare business & nöjdare kunder
Hur brett är leendet på era kunder när de lämnar er?

Att ge god service handlar inte bara om att säga och göra rätt saker, ge kunden rätt produkter, vara påläst på det man säljer och att bemöta kunden korrekt. Det handlar lika mycket, om inte mer - om vårt kroppsspråk, vår attityd och vilken energi vi sänder ut. Hur vi ser på kunderna, vad vi förväntar oss av dem och hur vi möter dem i det de förväntar sig av oss har ockå en avgörande påverkan på vårt möte och vad det genererar i slutändan.

Vad innebär HJÄRTESERVICE för er?

Det är en bra fråga för det - och att medvetet sprida positiv energi är viktigare än någonsin! Att bli medveten om hur man får kunderna att känna sig. Om ni får dem att känna sig sedda, inspirerade och förstådda, är chanserna oändligt mycket större att de väljer att handla/samarbeta med just er och bli en av era lojala kunder. Med den enorma konkurrens som råder inom service och handel är det samma sak. För att få lojala kunder i dag räcker det inte med att vara korrekt - man måste sprida härlighet, kärlek och positiv energi, så de inte kan tänka sig att handla av någon annan, för de mår så BRA när de handlar av Er! Hur kan Ni dra nytta av att lära er att tänka om och tänka nytt? I samarbete med Serviceacademy byter vi glasögon på servicebranschen BOKA ETT MÖTE så berättar vi mer

En par viktiga frågor

som alla bör ha ha med sig i sitt sätt att vara, i hur de bemöter och i energin de sprider:

  • Hur entusiastisk, lojal och engagerad är JAG som ambassadör för vårt varumärke/företag? 
  • Vad skapar JAG för känsla runt mig? 
  • Med vilken känsla lämnar kunden mig? 
  • Vilken typ av ambassadör blir han/hon för det varumärke/företag jag representerar?


Vad känner dina anställda – och vad visar de?

Hur dedikerade är dina anställda till det de gör? Hur motiverade är de? Hur motiverar DU dem att vara och agera som sitt bästa jag? Det Du som chef/ägare kommunicerar till dina anställda – det kommunicerar de vidare till era kunder! I form av attityd, energi och bemötande i såväl kroppsspråk som i tonfall och intressegrad. 

Hur kan ni skapa ett vinnande koncept?

Genom att bli medvetna om hur era energier, tanke-, handlings-, känslomönster, attityder, förväntningar, kroppsspråk, tonfall etc påverkar er själva, företaget internt och alla kunder ni möter – dagligen, kan ni förändra hela företagets energi och då också de resultat som ni genom den skapar. Lika attraherar lika, så enkelt är det!

Vi jobbar tätt ihop med både ledning och anställda

för att medvetandegöra/förändra synen på de utmaningar som ligger i vägen för en hälsosam/framgångsrik arbetsmiljö. För att skapa lust och få glädjen att blomma, som i sin tur skapar mer harmoniska anställda, som i sin skapar gladare kunder, som i sin tur drar till sig mer lönsamma affärer och skapar ett härligare varande för alla inblandade. BOKA ETT MÖTE UA-107393897-1

 
" Slösa ingen värdefull tid på att drömma om den du skulle velat bli - bli den du vill vara istället

Okänd